Stacks Image 281278

Berättelser om kyrkor i Skara stift
karta Sverige
lista / karta Skara stift
Vårgårda kommun

Berättelser om kyrkor
i Skara stift

lista
Vårgårda kommun


Stacks Image 281296

1 - Algutstorps kyrka

Stacks Image 281301

2 - Asklanda kyrka

Stacks Image 281306

3 - Fullestads kyrka

Stacks Image 281485

4 - Hols kyrka

Stacks Image 281487

5 - Horla kyrka

Stacks Image 281489

6 - Kullings-Skövde
kyrka

Stacks Image 281327

7 - Kvinnestads kyrka

Stacks Image 281491

8 - Landa kyrka

Stacks Image 281493

9 - Lena kyrka

Stacks Image 281499

10 - Nårunga kyrka

Stacks Image 281495

11 - Ornunga gamla
kyrka

Stacks Image 281497

12 - Ornunga nya
kyrka

Stacks Image 281359

13 - Siene kyrka

Stacks Image 281501

14 - Södra Härene
kyrka


1 Algutstorps kyrka - 2 Asklanda kyrka - 3 Fullestads kyrka - 4 Hols kyrka - 5 Horla kyrka - 6 Kullings-Skövde kyrka - 7 Kvinnestads kyrka
8 Landa kyrka - 9 Lena kyrka - 10 Nårunga kyrka - 11
Ornunga gamla kyrka - 12 Ornunga nya kyrka - 13 Siene kyrka - 14 Södra Härene kyrka